Säkerhet på Arbetet för Anställda på Närbutiker och Bensinstationer

Säkerhet på Arbetet för Anställda på Närbutiker och Bensinstationer

I dagens samhälle står anställda på närbutiker och bensinstationer inför en ökad risk för att bli utsatta för brott. Med högre än genomsnittliga nivåer av våld och antisocialt beteende på arbetsplatsen har säkerheten för dessa frontlinjearbetare blivit en allt viktigare fråga. I denna artikel kommer vi att utforska de specifika riskerna som dessa anställda möter och hur Plegiums smarta nödknapp kan vara en effektiv lösning för att hålla dem trygga.

Riskerna för anställda på närbutiker och bensinstationer

Närbutiker och bensinstationer är platser där de anställda utsätts för över genomsnittet höga nivåer av våldsbrott och antisocialt beteende. Enligt Svensk Handel rapporterades det 557 butiksrån i Sverige under 2020, och branscher som bensinstationer, livsmedelsaffärer och närbutiker var särskilt drabbade.

De specifika riskerna inkluderar:

  1. Rån och Stölder: Kassaregister, varor och bensin kan vara mål för kriminella handlingar, vilket utgör en allvarlig fara för de anställdas säkerhet.

  2. Antisocialt Beteende: Störande eller aggressivt beteende från kunder, inklusive trakasserier, hot och vandalism, är vanligt och skapar en otrygg arbetsmiljö.

  3. Sexuella övergrepp: Incidenter med oönskade sexuella närmanden eller övergrepp på både anställda och kunder utgör en ytterligare säkerhetsrisk.

  4. Brist på Säkerhet under Förflyttning: Anställda som reser till och från arbetet samt på sin fritid löper risk att utsättas för brott, särskilt om de arbetar sent på kvällen eller tidigt på morgonen.

Plegiums Smarta Nödknapp - En lösning för trygghet

För att adressera dessa säkerhetsutmaningar har Plegium utvecklat en smart nödknapp som kan vara en ovärderlig lösning för anställda på närbutiker och bensinstationer. Denna nödknapp är utformad för att hålla medarbetare trygga inte bara under arbetstid utan även när de är på väg till och från jobbet samt under sina lediga stunder.

Funktioner och Fördelar:

  1. Omedelbar nödutlösning: Med en enkel knapptryckning kan användarna snabbt aktivera nödutlösningen och skicka en varningssignal till förutbestämda kontakter.

  2. GPS-spårning: Nödknappen är utrustad med GPS-spårning, vilket gör det möjligt för arbetsgivare och räddningstjänster att snabbt lokalisera den anställde i en nödsituation.

  3. Diskret Design: Den kompakta och diskreta designen gör det möjligt för anställda att bära nödknappen obemärkt, vilket är särskilt viktigt för dem som arbetar ensamma.

Svensk Handels Rapport - En tydlig indikation

Enligt Svensk Handels rapport från 2020, där 557 butiksrån rapporterades, blir det tydligt att säkerheten för anställda inom detaljhandeln är en akut fråga. Med branscher som bensinstationer och närbutiker som ofta drabbas är det avgörande att implementera effektiva säkerhetsåtgärder, och Plegiums smarta nödknapp kan vara en viktig komponent i detta.

Avslutande tankar

Att säkerställa säkerheten för anställda på närbutiker och bensinstationer är en kollektiv ansträngning som involverar både arbetsgivare och innovativa lösningar som Plegiums smarta nödknapp. Genom att vara proaktiva och investera i avancerade säkerhetsteknologier kan vi skapa en tryggare arbetsmiljö för dem som dagligen möter utmaningarna på frontlinjen.

Tillbaka till blogg

Fler blogginlägg

Ny appuppdatering: Inloggning för din säkerhet

Ny appuppdatering: Inloggning för din säkerhet

Vi är glada att introducera en viktig uppdatering av Plegium-appen som fokuserar på din säkerhet. Från och med nästa uppdatering kommer alla användare behöva skapa ett konto för att få tillgång...

Vad är skillnaden mellan Plus och Premium?

Båda abonnemangen ger dig live-tracking, virtuell larmknapp i appen, möjlighet att lägga till fler nödkontakter med mera. Skillnaden är att Premium även har koppling till larmcentral.