Användarvillkor

Vi är glada över att kunna förse dig med en produkt och tjänst som avsevärt kan öka dina chanser att fly i en överfallssituation. Våra produkter är unika genom att de kombinerar flera funktioner till effektiva, lättanvända och prisvärda produkter. Vi ger dig framtiden för personlig säkerhet – idag! Lika glada som vi är att du har litat på våra produkter och tjänster, hoppas vi att du aldrig kommer att hamna i en situation där du måste använda dem.

Nedan finns våra användarvillkor.

Plegium tillhandahåller sina tjänster enligt villkoren i dessa användarvillkor ("Villkor" eller "Avtal"). När vi hänvisar till våra "Tjänster" i dessa Villkor, menar vi att inkludera alla funktioner som tillhandahålls dig i samband med din användning av våra produkter och tjänster. GÄRNA DESSA VILLKOR NOGGRANT. NÄR DESSA VILLKOR ACCEPTERAS BLIR DESSA VILLKOR ETT BINDANDE JURIDISKT ÅTAGANDE MELLAN DIG OCH PLEGIUM. OM DU INTE GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR, FÅR DU INTE ANVÄNDA PLEGIUMS TJÄNSTER.

I detta avtal kommer "vi", "oss", "vår" eller "Plegium" att hänvisa till Plegium Inc., 150 N Michigan Ave, Suite 1950, Chicago, Illinois 60601, USA, och termerna "du , "din" och "Kund" kommer att hänvisa till dig.

VIKTIG ANMÄRKNING : PLEGIUM GER INTE GARANTIER FÖR SINA TJÄNSTER, OCH DESSA VILLKOR BEGRÄNSAR VÅRT ANSVAR MOT DIG. För mer information, läs hela dessa användarvillkor och särskilt avsnitt 2, 8 och 9

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på contact@plegium.com

1. Ändringar av dessa villkor och ändringar av tjänsten

2. Tekniska krav för användning av tjänsten

3. Ditt konto(n)

4. Vår användning och lagring av kunddata

5. Sekretesspolicy

6. Begränsningar

7. Garantier och friskrivningar

8. Uteslutning av skadestånd; Ansvarsbegränsningar

9. Uppsägning och överlevnad av dessa villkor

10. Allmänt

1. Ändringar av dessa villkor och ändringar av tjänsten

Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan. Om vi ​​gör det kommer de reviderade villkoren att ersätta tidigare versioner. Om vi ​​inte säger något annat kommer ändringar att träda i kraft från och med det datum som anges överst i dessa villkor. Funktionerna och funktionerna i våra tjänster kan ändras med tiden.

2. Tekniska krav

Det finns tekniska krav för användningen av vår tjänst. Huvudkraven är:

 • Din telefon måste ha Bluetooth-funktionen aktiverad.
 • Den fysiska enheten från Plegium måste vara inom räckhåll för din telefons Bluetooth-radio.
 • Plegium-appen måste vara aktiv (eller aktiv men i bakgrunden) på din telefon.
 • Din telefon måste ha datatäckning via mobil eller Wi-fi (Plegium-appen förlitar sig på dataöverföring för sms- och telefonsamtalsfunktionerna).
 • Du måste ange minst ett telefonnummer i Plegium-appen för att få platsrapporterande textmeddelanden och telefonsamtal.

Trots att ovanstående och andra tekniska krav uppfylls ger Plegium ingen garanti för tjänstens funktionalitet. Se avsnitt 7 och 8 i dessa villkor.

Tjänsten kanske inte fungerar i andra länder än där den fysiska enheten säljs av en auktoriserad återförsäljare.

3. Ditt konto(n)

Du är ensam ansvarig för all användning (oavsett om det är auktoriserat eller ej) av våra tjänster. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av obehörig användning av Plegium-appen. Du får endast använda vår tjänst i egenskap av en privatperson och inte inom ramen för en organisation oavsett om det är ett företag, ideell organisation, statlig organisation eller någon annan typ av organisation.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av ditt konto och neka dig användningen av vår tjänst om den används på ett bedrägligt eller ovanligt sätt (till exempel överdriven användning av platsens textmeddelanden och telefonsamtalstjänster), enligt vad vi bestämmer.

4. Vår användning och lagring av kunddata

För att kunna ge dig vår tjänst kan vi samla in kunddata. "Kunddata" består av information som görs tillgänglig för oss genom din användning av våra tjänster under dessa villkor, vilket inkluderar information som ditt namn, kontaktinformation, faktureringsuppgifter, samtals- eller meddelandeloggar, din plats, såväl som innehållet i kommunikationen. skickas genom eller integreras med våra tjänster. Om du inte samtycker till att vi samlar in denna kunddata för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig får du inte använda våra tjänster.

Förutom enligt överenskommelse mellan Plegium och dig skriftligen, kan Plegium periodiskt radera dina kunduppgifter. Vidare garanteras inte datalagring av oss och du samtycker till att vi inte kommer att ha något som helst ansvar för skador, ansvar, förluster eller andra konsekvenser som du kan ådra dig i samband med förlust eller radering av kunddata.

Du bekräftar och samtycker vidare till att vi kan komma åt eller avslöja kunddata, inklusive innehållet i kommunikation, om: (i) vi anser att avslöjandet rimligen är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga processer eller begäran från myndigheter, (ii) för att upprätthålla våra avtal och policyer, (iii) för att skydda säkerheten eller integriteten för våra tjänster och produkter, (iv) för att skydda oss själva, våra andra kunder eller allmänheten från skada eller olagliga aktiviteter, eller (v) att svara på en nödsituation som vi tror i god tro kräver att vi avslöjar data för att hjälpa till att förhindra dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

Du har rätt att få dina kunduppgifter raderade efter att du har slutat använda vår tjänst. Om du vill få dina kunduppgifter raderade, vänligen kontakta oss.

Plegium hanterar personuppgifter i enlighet med det allmänna dataskyddsdirektivet (GDPR).

5. Sekretesspolicy

5.1 Inledning

Plegium AB respekterar din integritet och åtar sig att skydda den i enlighet med vår integritetspolicy. Plegium tillhandahåller vissa produkter och tjänster, inklusive:

 • Plegium Smart Pepper Spray-enhet
 • Plegium-appen tillgänglig på Apple® App Store och Google® Play
 • Vår webbplats finns på <a href="https://plegium.com">www.plegium.com.</a> Vår sekretesspolicy som ingår i våra användarvillkor finns på <a href="https:// plegium.com/terms">www.plegium.com/terms</a>

Den information vi kan samla in, eller du kan lämna när du köper, laddar ner, installerar, registrerar dig hos, kommer åt eller använder Plegium-appen kommer endast att användas av Plegium AB och Plegium Inc. Vi använder våra kunders information för att tillhandahålla våra tjänster.

Denna integritetspolicy gäller endast information som vi samlar in via Plegium-appen, e-post och annan elektronisk kommunikation som skickas via eller i samband med Plegium-appen och genom att använda e-post.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå vår policy och praxis angående din information och hur vi kommer att behandla den.

Genom att ladda ner Plegium-appen eller genom att använda Pleigum Smart Pepper Spray eller någon annan Plegium-produkt eller genom att samtycka till att vara en nödkontakt, samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information av företaget i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy kommer att ändras med tiden. Din fortsatta användning av någon Plegium-produkt eller app efter att vi har gjort ändringar i denna sekretesspolicy anses vara ett godkännande av dessa ändringar, så vänligen kontrollera denna webbsida med jämna mellanrum för publicerade uppdateringar. Om vi ​​ändrar vår integritetspolicy kommer vi att meddela dig via e-post eller i mobilappen eller på våra webbplatser.

Om du inte håller med vår policy och praxis, ladda inte ner Plegium-appen, registrera dig med Plegium-appen eller använd Plegium Smart Pepper Spray.

5.2 Platsinformation

Vi kan samla in realtidsinformation om platsen för din mobila enhet med hjälp av dess GPS, Wi-Fi och andra tekniker. Vi kommer att behandla denna information som personligt identifierbar information. Om du aktiverar Plegium Smart Pepper Spray eller dess testknapp kommer vi att försöka fastställa din plats så exakt som möjligt. Vi kan använda denna information om du aktiverar Plegium Smart Pepper Spray eller dess testknapp för att kommunicera din plats till dina förprogrammerade nödkontakter. Vi kan spåra din plats och lagra sådan plats med alla meddelanden och annan data som samlas in från användarens smartphone eller någon annan datakälla.

5.3 Information som tillhandahålls av användaren av Plegium-appen

När du laddar ner Plegium-appen kan vi be dig att tillhandahålla personligt identifierbar information, såsom namn, e-postadress och användarnamn, information om mobiltelefonnummer till dina nödkontakter som är avsedda att vara utsedda mottagare av textmeddelanden och telefonsamtal.

Om du är en nödkontakt eller utsedd mottagare kan vi komma att samla in ditt mobiltelefonnummer som tillhandahålls av en användare av Plegium-appen.

5.4 Information som vi samlar in när användaren använder Plegium-appen

När du laddar ner, kommer åt och använder Plegium-appen kan vi automatiskt samla in användningsdetaljer såsom exakt GPS-data, annan data från användarens smarttelefon, loggar som visar hur användaren använder Plegium-appen. Detta kan inkludera information om användarens mobila enhet och internetanslutning, inklusive enhetens unika enhetsidentifierare, IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, mobilnätverksinformation och enhetens telefonnummer. Vi kan också lagra ett fotografi som används som profilbild i Plegium-appen och telefonnummer som lagts till av användaren som nödkontakter.

Vi använder de insamlade uppgifterna, inklusive all personlig information för att tillhandahålla tjänsterna som tillhandahålls av Plegium-appen och alla andra anslutna tjänster. Informationen som samlas in är i första hand utformad för att hjälpa användaren i händelse av en nödsituation eller incident.

Plegium-appen är inte en ersättning för 112 eller 911 eller liknande nödsystem.

Plegium kan också använda den insamlade informationen för att meddela användaren om Plegium Smart Pepper Sprays utgångsdatum, om ditt kontos utgång och förnyelse. Vi kan också använda denna information för att meddela användaren om uppdateringar av våra tjänster, produkter eller andra tjänster som tillhandahålls av Plegium. Den insamlade informationen kan också användas för att förbättra Plegium-tjänsterna och för att göra det möjligt att tillhandahålla en personlig upplevelse. Den insamlade informationen kan också användas för att skapa anonymiserade datamängder.

5.5 Hur Plegium kan avslöja din information

Plegium kommer att avslöja identifierande och icke-identifierande information om våra användare om de aktiverar nödfunktionerna i Plegium-appen eller på Plegium Smart Pepper Spray. Denna information kommer att skickas till nödtelefonnumren som lagts till av användaren i Plegium-appen. Denna information kan också lämnas till räddningspersonal, polis och annan allmän säkerhets- eller brottsbekämpande personal. Plegium kan också avslöja personlig information när vi i god tro tror att frigivning rimligen är nödvändig för att följa lagar inklusive för att följa stämningar, domstolsbeslut, brottsbekämpande utredningar eller andra förfrågningar från myndigheter

Vi kan komma att avslöja din personliga information till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet och som är bundna av avtalsenliga skyldigheter att hålla personlig information konfidentiell. Om så är fallet får tjänsteleverantörerna endast använda informationen för de syften för vilka vi lämnar den till dem, inklusive webbhotell, datatjänster, analys och kreditkortsprocessorer eller andra betalningsleverantörer.

Om ägandet av hela eller en väsentlig del av vår verksamhet ändras kan vi överföra din information till nya ägare. I ett sådant fall kommer din information att förbli föremål för villkoren i denna sekretesspolicy, om du inte på annat sätt samtycker till villkoren i en ny eller annan tillämplig policy.

Plegium kan använda personlig information för att ge våra användare erbjudanden om nya produkter eller tjänster som Plegium kan erbjuda. Plegium tillåter inte tredje parts reklamnätverk att använda information om våra kunder.

5.6 Datasäkerhet

Tyvärr är överföringen av information via internet och mobila plattformar inte helt säker och därför kan Plegium inte garantera säkerheten för din personliga information som överförs via Plegiums tjänster. All överföring av personlig information sker på användarens egen risk.

Du kan skicka ett e-postmeddelande till contact@plegium.com för att begära att vi raderar all personlig information som användaren lämnat. Vi kan inte radera din personliga information förutom genom att också radera ditt användarkonto.

6. Begränsningar

 1. Du samtycker till att inte överföra, sälja vidare, leasa, licensiera eller på annat sätt göra våra tjänster tillgängliga för tredje part eller erbjuda dem på fristående basis.
 2. Du kommer att säkerställa att våra tjänster används i enlighet med alla tillämpliga lagar och tredje parts rättigheter, såväl som dessa villkor, som ändras från tid till annan.
 3. Du kommer att se till att vi har rätt att använda dina kunduppgifter efter behov för att tillhandahålla våra tjänster och du kommer inte att använda våra tjänster på något sätt som bryter mot tillämplig lag.
 4. Förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag kommer du inte att bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt skapa, försöka skapa eller härleda, eller tillåta eller hjälpa någon annan att skapa eller härleda källkoden för någon programvara eller firmware som tillhandahålls i samband med våra tjänster .
7. Garantier och friskrivningar

  INGEN GARANTI. PLEGIUM AVSKRIVS HÄRMED ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, TITEL, INTRÄNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH GARANTIER TILLSTÅND, GARANTIER, GARANTIER ELLER PROGRAMVARA. PLEGIUMS TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. I DEN UTSTRÄCKNING DENNA FRISKRIVNING KOMMER I KONFLIKTER MED TILLÄMPLIG LAG, KOMMER OMFATTNINGEN OCH VARAKTIGHETEN PÅ ALLA TILLÄMPLIGA GARANTIER ATT VARA DET MINIMUM SOM TILLÅTS ENLIGT DEN LAGEN.

  8. Uteslutning av skadestånd; Ansvarsbegränsningar

  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGEN JURIDISK TEORI, VARKEN I SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER ANNAT SÄTT, KOMMER PLEGIUM ANSVARIGT MOT DIG FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA FÖLJDSKADOR ELLER STRAFSKADOR AV EVENTUELLA OCH EVENTUELLT HAR KÄNT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGEN JURIDISK TEORI, VARKEN I TEST, KONTRAKT ELLER ANNAT SÄTT, KOMMER PLEGIUM ATT VARA ANSVARIGT MOT DIG FÖR NÅGRA DIREKT SKADOR, KOSTNADER ELLER SKYLDIGHETER SOM ÖVER DE BELOPP SOM SOM BETALATS AV 12. ELLER ANSVAR.

  BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT FÖRDELAR RISKERNA ENLIGT DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA, OCH PARTERNA HAR LITAT PÅ DE BEGRÄNSNINGAR SOM SÄTTS HÄR FÖR ATT BESTÄMMA OM DETTA AVTAL SKA INgå.

  9. Uppsägning och överlevnad av dessa villkor

  9.1 Villkor Period . . Perioden för dessa villkor kommer att börja det datum då dessa villkor accepteras av dig eller när du börjar använda våra tjänster, och fortsätter så länge du använder våra tjänster.

  9.2 Uppsägning och avstängning av tjänster. Du kan avsluta ditt konto av vilken anledning som helst, i enlighet med App Store eller Google Plays villkor. Båda parterna kan också avsluta eller stänga av ditt konto i händelse av att den andra parten gör sig skyldig till något väsentligt brott mot dessa villkor och inte åtgärdar detta inom 5 dagar efter skriftligt meddelande om överträdelsen. Plegium kan avsluta ditt konto om det används på ett ovanligt sätt (till exempel, och inte begränsat till, överdriven användning av platsrapporteringstjänsterna). Om vi ​​säger upp dessa villkor på grund av ditt väsentliga brott kan vi även avsluta eller stänga av dina konton.

  10. Allmänt

  10.1 Efterlevnad av lagar. Både du och Plegium kommer att följa tillämplig lag som relaterar till var och en av våra respektive aktiviteter under dessa villkor, inklusive integritets- och dataskyddslagar.

  10.2 Inget avstående. Plegiums underlåtenhet att vid något tillfälle verkställa någon bestämmelse i dessa villkor avsäger sig inte vår rätt att göra det senare. Och om vi uttryckligen avstår från någon bestämmelse i dessa villkor, betyder det inte att den avsägs för all framtid i framtiden. Varje avstående måste vara skriftligt och undertecknat av och oss för att vara juridiskt bindande.

  10.3 Uppdrag. Du kommer inte att tilldela eller på annat sätt överföra dessa Villkor, helt eller delvis, utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Alla försök från dig att tilldela, delegera eller överföra dessa villkor kommer att vara ogiltiga.

  10.4 Omöjlighet att verkställa. Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att begränsas eller elimineras i den minsta utsträckning som krävs för att göra den verkställbar och i alla händelser kommer resten av dessa villkor att fortsätta med full kraft och effekt.

  10.5 Hela avtalet. Förutom vad som anges i dessa villkor och eventuella bilagor till dessa villkor, ersätter dessa villkor alla tidigare och samtidiga förslag, uttalanden, försäljningsmaterial eller presentationer och avtal, muntliga och skriftliga. Ingen muntlig eller skriftlig information eller råd från Plegium, dess agenter eller anställda kommer att skapa en garanti eller på något sätt öka omfattningen av garantierna i dessa Villkor.

  10.6 Force Majeure. Inget fel, försening eller försummelse i fullgörandet av någon förpliktelse från en part ska utgöra en händelse av försummelse eller brott mot dessa villkor i den mån sådan underlåtenhet att utföra, försening eller försummelse uppstår av en orsak, befintlig eller framtida, som ligger utanför kontroll och utan försumlighet av en sådan part, inklusive åtgärder eller passivitet från statlig, civil eller militär myndighet; brand; strejk, lockout eller annan arbetskonflikt; översvämning, terrordåd; krig; upplopp; stöld; jordbävningar och andra naturkatastrofer. Den part som berörs av en sådan orsak ska vidta alla rimliga åtgärder för att minimera konsekvenserna av en sådan orsak.

  10.7 Tillämplig lag och plats. Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor, eller brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa, ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ( hädanefter "institutet"). Reglerna för skyndsamma skiljeförfaranden vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas, om inte Institutet, med hänsyn till ärendets komplexitet, det tvistiga beloppet och övriga omständigheter, efter eget gottfinnande bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas. I det senare fallet ska institutet även besluta om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm, Sverige och föras på engelska. Svensk lag ska styra det område som regleras av detta avtal.

  Beställ

  Beställ direkt

  Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort!

  Utöka formulär med beställningsmöjligheter, godkänna avtal, orgnummer, adress, antal knappar/licenser etc.