Plegium och Transportföretagen för trygghet på arbetsplatsen

Plegium och Transportföretagen för trygghet på arbetsplatsen

Plegium, ledande inom personlig säkerhetsteknologi, och Transportföretagen, en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv och den samlande rösten för den svenska transportnäringen, tillkännager idag ett strategiskt samarbete för att stärka säkerheten på arbetsplatser för transportföretagens medlemmar.

I kärnan av detta partnerskap står Transportföretagen Säkerhet, en innovativ mobilapplikation utvecklad för att förbättra säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen. Denna app ger också medlemmarna direkt åtkomst till branschens ledande experter inom säkerhetsrådgivning, med expertis som omfattar områden som stöld, inbrott, hot, bedrägeri, dataintrång och brand.

I en framåtblickande satsning för att ytterligare stärka arbetsplatsens säkerhet kommer Plegium integrera sin smarta nödknapp och företagsportal i samarbetet. Denna nödknapp, med sina avancerade säkerhetsfunktioner, kommer att ge medlemmarna möjlighet att trygga sina anställda inte bara på arbetsplatsen utan även under resan till och från jobbet samt i hemmiljö.

Plegiums Smarta Nödknapp - En nyckelkomponent i säkerhetsarsenalen:

  1. Omedelbar Nödutlösning: Användare kan snabbt aktivera nödutlösningen och skicka en varningssignal till förutbestämda kontakter vid behov.

  2. GPS-spårning: Möjlighet till exakt positionsbestämning för att underlätta snabb lokaliseringshjälp i nödsituationer.

  3. Företagsportal: En plattform för arbetsgivare att centralt hantera anställdas säkerhet och övervaka nödsituationer.

Sammanlagt representerar detta samarbete en kraftfull allians för att stärka och förbättra arbetsplatsens säkerhet inom transportsektorn och ger medlemmarna tillgång till en heltäckande säkerhetslösning.

Tillbaka till blogg

Fler blogginlägg

Ny appuppdatering: Inloggning för din säkerhet

Ny appuppdatering: Inloggning för din säkerhet

Vi är glada att introducera en viktig uppdatering av Plegium-appen som fokuserar på din säkerhet. Från och med nästa uppdatering kommer alla användare behöva skapa ett konto för att få tillgång...

Vad är skillnaden mellan Plus och Premium?

Båda abonnemangen ger dig live-tracking, virtuell larmknapp i appen, möjlighet att lägga till fler nödkontakter med mera. Skillnaden är att Premium även har koppling till larmcentral.